ozb Noordoostpolder

Het ozb tarief van de gemeente Noordoostpolder in 2012 is 0,1384 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 346,- euro.

Heffingen en belastingen van Noordoostpolder

OZB tarief 0,1384%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 219.24
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 258.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 47.76
Woonlasten 1-persoons huishouden € 910.57
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1063.82