ozb Ommen

Het ozb tarief van de gemeente Ommen in 2012 is 0,0799 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 200,- euro.

Heffingen en belastingen van Ommen

OZB tarief 0,0799%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 196.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 196.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 43.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 828.24
Woonlasten meerpersoons huishouden € 944.61