ozb Oost Gelre

Het ozb tarief van de gemeente Oost Gelre in 2012 is 0,1070 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 268,- euro.

Heffingen en belastingen van Oost Gelre

OZB tarief 0,1070%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 131.65
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 195.25
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 46.80
Woonlasten 1-persoons huishouden € 587.54
Woonlasten meerpersoons huishouden € 882.66