ozb Ooststellingwerf

Het ozb tarief van de gemeente Ooststellingwerf in 2012 is 0,0903 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 226,- euro.

Heffingen en belastingen van Ooststellingwerf

OZB tarief 0,0903%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 143.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 213.50
Rioolrecht € 98.25
Hondenbelasting (1e hond) € 52.08
Woonlasten 1-persoons huishouden € 718.23
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1025.87