ozb Opsterland

Het ozb tarief van de gemeente Opsterland in 2012 is 0,1101 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 275,- euro.

Heffingen en belastingen van Opsterland

OZB tarief 0,1101%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 128.65
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 192.15
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 789.46
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1019.75