ozb Oss

Het ozb tarief van de gemeente Oss in 2012 is 0,0905 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 226,- euro.

Heffingen en belastingen van Oss

OZB tarief 0,0905%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 215.28
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 260.28
Rioolrecht € 135.00
Hondenbelasting (1e hond) € 49.92
Woonlasten 1-persoons huishouden € 751.99
Woonlasten meerpersoons huishouden € 882.19