ozb Reusel0De Mierden

Het ozb tarief van de gemeente Reusel0De Mierden in 2012 is 0,0902 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 226,- euro.

Heffingen en belastingen van Reusel0De Mierden

OZB tarief 0,0902%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 139.56
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 272.24
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 634.77
Woonlasten meerpersoons huishouden € 985.61