ozb Rijssen0Holten

Het ozb tarief van de gemeente Rijssen0Holten in 2012 is 0,0869 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 217,- euro.

Heffingen en belastingen van Rijssen0Holten

OZB tarief 0,0869%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 159.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 218.00
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 44.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 790.17
Woonlasten meerpersoons huishouden € 939.06