ozb Schiermonnikoog

Het ozb tarief van de gemeente Schiermonnikoog in 2012 is 0,0865 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 216,- euro.

Heffingen en belastingen van Schiermonnikoog

OZB tarief 0,0865%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 221.64
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 315.72
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 824.00
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1165.46