ozb Schouwen0Duiveland

Het ozb tarief van de gemeente Schouwen0Duiveland in 2012 is 0,1140 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 285,- euro.

Heffingen en belastingen van Schouwen0Duiveland

OZB tarief 0,1140%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 240.60
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 297.60
Rioolrecht € 162.30
Hondenbelasting (1e hond) € 53.10
Woonlasten 1-persoons huishouden € 949.36
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1112.62