ozb Sittard0Geleen

Het ozb tarief van de gemeente Sittard0Geleen in 2012 is 0,1485 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 371,- euro.

Heffingen en belastingen van Sittard0Geleen

OZB tarief 0,1485%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 182.98
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 244.61
Rioolrecht € 153.40
Hondenbelasting (1e hond) € 58.92
Woonlasten 1-persoons huishouden € 729.46
Woonlasten meerpersoons huishouden € 890.55