ozb Smallingerland

Het ozb tarief van de gemeente Smallingerland in 2012 is 0,1168 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 292,- euro.

Heffingen en belastingen van Smallingerland

OZB tarief 0,1168%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 169.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 199.00
Rioolrecht € 158.00
Hondenbelasting (1e hond) € 45.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 862.93
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1000.07