ozb Ubbergen

Het ozb tarief van de gemeente Ubbergen in 2012 is 0,1043 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 261,- euro.

Heffingen en belastingen van Ubbergen

OZB tarief 0,1043%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 142.56
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 190.08
Rioolrecht € 225.00
Hondenbelasting (1e hond) € 46.32
Woonlasten 1-persoons huishouden € 872.58
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1024.66