ozb Uden

Het ozb tarief van de gemeente Uden in 2012 is 0,0824 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 206,- euro.

Heffingen en belastingen van Uden

OZB tarief 0,0824%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 235.44
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 284.88
Rioolrecht € 189.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 805.39
Woonlasten meerpersoons huishouden € 940.03