ozb Urk

Het ozb tarief van de gemeente Urk in 2012 is 0,1270 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 318,- euro.

Heffingen en belastingen van Urk

OZB tarief 0,1270%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 197.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 197.00
Rioolrecht € 60.00
Hondenbelasting (1e hond) € 69.15
Woonlasten 1-persoons huishouden € 753.80
Woonlasten meerpersoons huishouden € 868.30