ozb Veldhoven

Het ozb tarief van de gemeente Veldhoven in 2012 is 0,0774 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 194,- euro.

Heffingen en belastingen van Veldhoven

OZB tarief 0,0774%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 157.61
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 232.66
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 94.03
Woonlasten 1-persoons huishouden € 615.79
Woonlasten meerpersoons huishouden € 781.80