ozb Velsen

Het ozb tarief van de gemeente Velsen in 2012 is 0,0967 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 242,- euro.

Heffingen en belastingen van Velsen

OZB tarief 0,0967%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 329.64
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 329.64
Rioolrecht € 106.45
Hondenbelasting (1e hond) € 95.94
Woonlasten 1-persoons huishouden € 925.08
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1031.40