ozb Vlissingen

Het ozb tarief van de gemeente Vlissingen in 2012 is 0,1175 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 294,- euro.

Heffingen en belastingen van Vlissingen

OZB tarief 0,1175%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 306.47
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 306.47
Rioolrecht € 134.25
Hondenbelasting (1e hond) € 75.30
Woonlasten 1-persoons huishouden € 902.15
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1008.41