ozb Vught

Het ozb tarief van de gemeente Vught in 2012 is 0,1080 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 270,- euro.

Heffingen en belastingen van Vught

OZB tarief 0,1080%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 185.30
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 379.20
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 893.65
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1178.51