ozb Waterland

Het ozb tarief van de gemeente Waterland in 2012 is 0,0798 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 200,- euro.

Heffingen en belastingen van Waterland

OZB tarief 0,0798%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 165.24
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 270.36
Rioolrecht € 0.00
Hondenbelasting (1e hond) € 50.16
Woonlasten 1-persoons huishouden € 940.11
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1197.99