ozb Weststellingwerf

Het ozb tarief van de gemeente Weststellingwerf in 2012 is 0,1260 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 315,- euro.

Heffingen en belastingen van Weststellingwerf

OZB tarief 0,1260%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 184.40
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 280.40
Rioolrecht € 149.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 820.68
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1023.82