ozb Westvoorne

Het ozb tarief van de gemeente Westvoorne in 2012 is 0,0816 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 204,- euro.

Heffingen en belastingen van Westvoorne

OZB tarief 0,0816%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 197.99
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 282.70
Rioolrecht € 213.62
Hondenbelasting (1e hond) € 56.86
Woonlasten 1-persoons huishouden € 1067.90
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1264.14