ozb Zeevang

Het ozb tarief van de gemeente Zeevang in 2012 is 0,0937 %.

Wanneer u een huis heeft met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt u dus 234,- euro.

Heffingen en belastingen van Zeevang

OZB tarief 0,0937%
Afvalstoffenheffing 1-persoons huishouden € 202.00
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 271.00
Rioolrecht € 284.00
Hondenbelasting (1e hond) € 0.00
Woonlasten 1-persoons huishouden € 1.11
Woonlasten meerpersoons huishouden € 1287.92