Tag Archives: gemeente

Wat is OZB?

OZB staat voor Onroerendezaakbelasting en deze wordt geheven door de gemeente van alle eigenaren van onroerende zaken. Het maakt niet uit of het pand een woning is of niet. Wanneer u als eigenaar gebruik maakt van onroerend goed, betaalt u altijd OZB. Sinds 2006 betalen gebruikers en/of huurders van woningen geen Onroerendezaakbelasting meer. De gebruikersbelasting bestaat nog wel voor gebruikers van bedrijfspanden. Read more »

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald op basis van de prijs van een aantal vergelijkbare woningen. Dit wordt gedaan omdat het onmogelijk is om elk huis apart te taxeren. De waarde van de WOZ wordt ieder vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum is de prijspeildatum en is bepalend voor de WOZ-waarde van een woning. De WOZ waarde is belangrijk omdat hierop een aantal belastingen en heffingen zijn gebaseerd. De waarde is noodzakelijk voor de belastingaangifte. Het is zaak om de WOZ-beschikking, die elke eigenaar van een woning ieder jaar ontvangt, niet kwijt te raken. Dit bemoeilijkt het invullen van de belastingaangifte. Read more »