Tag Archives: WOZ-waarde opvragen

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald op basis van de prijs van een aantal vergelijkbare woningen. Dit wordt gedaan omdat het onmogelijk is om elk huis apart te taxeren. De waarde van de WOZ wordt ieder vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum is de prijspeildatum en is bepalend voor de WOZ-waarde van een woning. De WOZ waarde is belangrijk omdat hierop een aantal belastingen en heffingen zijn gebaseerd. De waarde is noodzakelijk voor de belastingaangifte. Het is zaak om de WOZ-beschikking, die elke eigenaar van een woning ieder jaar ontvangt, niet kwijt te raken. Dit bemoeilijkt het invullen van de belastingaangifte. Read more »

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw huis op de jaarlijkse waardepeildatum. Ieder jaar ontvangt de eigenaar van een woning in januari of februari de WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde van uw woning, die is vastgesteld door de gemeente. De waarde van de WOZ is belangrijk omdat er een aantal verschillende heffingen en belastingen op worden gebaseerd. De WOZ-waarde van uw woning wordt gebruikt bij het berekenen van de watersysteemheffing, onroerendezaakbelasting, eigenwoningforfait, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de erf- of schenkbelasting. Het is belangrijk dat u de WOZ-waarde goed controleert. Het komt geregeld voor dat de berekening onzorgvuldig is uitgevoerd is door de gemeente. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van de belastingen en heffingen. Bijvoorbeeld teveel betalen, terwijl dit niet terecht is. Read more »