Tag Archives: woz-waarde opzoeken

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

De WOZ-waarde van uw woning wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Omdat het onmogelijk is om alle huizen te taxeren wordt uw huis gewaardeerd aan de hand van de verkoopwaarde van vergelijkbare verkochte huizen in uw postcodegebied. Om de waarde van uw huis te bepalen vergelijkt de gemeente uw huis met de verkochte huizen in de buurt. De WOZ-waarde van uw huis wordt ieder jaar vastgesteld op 1 januari, voorafgaand aan het belastingjaar. Dat betekent dat er voor het belastingjaar 2012 gekeken wordt naar de prijspeildatum van 1 januari 2011. Het is niet nodig om de WOZ waarde van uw woning op te vragen. Jaarlijks ontvangt u in de eerste of tweede maand van het jaar de WOZ-beschikking van de gemeente. Hierin staat hoe hoog de waarde WOZ van uw huis dat jaar is en ook hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. U vindt bij de beschikking van de gemeente doorgaans een taxatieverslag. Read more »

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw huis op de jaarlijkse waardepeildatum. Ieder jaar ontvangt de eigenaar van een woning in januari of februari de WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde van uw woning, die is vastgesteld door de gemeente. De waarde van de WOZ is belangrijk omdat er een aantal verschillende heffingen en belastingen op worden gebaseerd. De WOZ-waarde van uw woning wordt gebruikt bij het berekenen van de watersysteemheffing, onroerendezaakbelasting, eigenwoningforfait, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de erf- of schenkbelasting. Het is belangrijk dat u de WOZ-waarde goed controleert. Het komt geregeld voor dat de berekening onzorgvuldig is uitgevoerd is door de gemeente. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van de belastingen en heffingen. Bijvoorbeeld teveel betalen, terwijl dit niet terecht is. Read more »