Tag Archives: WOZ-waarde

Wat is OZB?

OZB staat voor Onroerendezaakbelasting en deze wordt geheven door de gemeente van alle eigenaren van onroerende zaken. Het maakt niet uit of het pand een woning is of niet. Wanneer u als eigenaar gebruik maakt van onroerend goed, betaalt u altijd OZB. Sinds 2006 betalen gebruikers en/of huurders van woningen geen Onroerendezaakbelasting meer. De gebruikersbelasting bestaat nog wel voor gebruikers van bedrijfspanden. Read more »

WOZ-waarde bezwaar

Ieder jaar ontvangt u in januari of februari de WOZ-beschikking. Deze bestaat doorgaans uit de bepaling van de waarde WOZ en het taxatieverslag van uw woning. DE WOZ-waarde wordt bepaald op basis van een aantal vergelijkbare woningen binnen een postcodegebied. Het komt regelmatig voor dat de berekening van de WOZ waarde, uitgevoerd door de gemeente, niet helemaal nauwkeurig wordt uitgevoerd. Ook kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde voor uw woning. In beide gevallen kunt u bezwaar aantekening tegen de WOZ-beschikking die u ontvangen heeft. Daarvoor dient u de beschikking bij de hand te hebben. In het geval dat u de WOZ-beschikking kwijt bent, kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen bij de gemeente. Read more »

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

De WOZ-waarde van uw woning wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Omdat het onmogelijk is om alle huizen te taxeren wordt uw huis gewaardeerd aan de hand van de verkoopwaarde van vergelijkbare verkochte huizen in uw postcodegebied. Om de waarde van uw huis te bepalen vergelijkt de gemeente uw huis met de verkochte huizen in de buurt. De WOZ-waarde van uw huis wordt ieder jaar vastgesteld op 1 januari, voorafgaand aan het belastingjaar. Dat betekent dat er voor het belastingjaar 2012 gekeken wordt naar de prijspeildatum van 1 januari 2011. Het is niet nodig om de WOZ waarde van uw woning op te vragen. Jaarlijks ontvangt u in de eerste of tweede maand van het jaar de WOZ-beschikking van de gemeente. Hierin staat hoe hoog de waarde WOZ van uw huis dat jaar is en ook hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. U vindt bij de beschikking van de gemeente doorgaans een taxatieverslag. Read more »

WOZ-waarde 2014

Ieder jaar wordt de WOZ-waarde voor onroerende zaken opnieuw vastgesteld door de gemeente. De WOZ waarde kan per jaar verschillen en is afhankelijk van de huizenprijzen op de peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde is van belang voor de OZB, inkomstenbelasting en andere heffingen zoals de waterschapsbelasting en de rioolheffing. Kort gezegd kunt u er vanuit gaan dat het te betalen belastingbedrag hoger uitvalt wanneer de WOZ-waarde van uw woning stijgt. De waarde van de WOZ is daarmee van belang voor het doen van de aangifte voor de belastingdienst. Read more »

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw huis op de jaarlijkse waardepeildatum. Ieder jaar ontvangt de eigenaar van een woning in januari of februari de WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde van uw woning, die is vastgesteld door de gemeente. De waarde van de WOZ is belangrijk omdat er een aantal verschillende heffingen en belastingen op worden gebaseerd. De WOZ-waarde van uw woning wordt gebruikt bij het berekenen van de watersysteemheffing, onroerendezaakbelasting, eigenwoningforfait, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de erf- of schenkbelasting. Het is belangrijk dat u de WOZ-waarde goed controleert. Het komt geregeld voor dat de berekening onzorgvuldig is uitgevoerd is door de gemeente. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van de belastingen en heffingen. Bijvoorbeeld teveel betalen, terwijl dit niet terecht is. Read more »