WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

De WOZ-waarde van uw woning wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Omdat het onmogelijk is om alle huizen te taxeren wordt uw huis gewaardeerd aan de hand van de verkoopwaarde van vergelijkbare verkochte huizen in uw postcodegebied. Om de waarde van uw huis te bepalen vergelijkt de gemeente uw huis met de verkochte huizen in de buurt. De WOZ-waarde van uw huis wordt ieder jaar vastgesteld op 1 januari, voorafgaand aan het belastingjaar. Dat betekent dat er voor het belastingjaar 2012 gekeken wordt naar de prijspeildatum van 1 januari 2011. Het is niet nodig om de WOZ waarde van uw woning op te vragen. Jaarlijks ontvangt u in de eerste of tweede maand van het jaar de WOZ-beschikking van de gemeente. Hierin staat hoe hoog de waarde WOZ van uw huis dat jaar is en ook hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. U vindt bij de beschikking van de gemeente doorgaans een taxatieverslag.

Waarvoor is de WOZ-waarde van belang?

Elk jaar wordt de WOZ-waarde voor uw woning opnieuw vastgesteld door de gemeente. Dit is nodig omdat de WOZ waarde van belang is voor diverse belastingen en heffingen. De WOZ is namelijk gekoppeld aan de OZB, onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait voor de inkomsten- en vermogensbelasting en aan de watersysteemheffing die geïnd wordt door de plaatselijke waterschappen. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde goed wordt vastgesteld. De gemeente loopt anders een hoop inkomsten mis aan belasting. Maar ook voor eigenaren van woningen is het goed om te controleren of de waarde WOZ goed is vastgesteld. Immers, een overwaardering van uw woning betekent automatisch ook een verhoging van de belastingen die gekoppeld zijn aan de WOZ-waarde.

Het taxatierapport

Om bezwaar te kunnen aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde van uw woning dient u aan te kunnen tonen waarom u vindt dat uw huis overgewaardeerd is. Het kan daarbij handig zijn om te kijken waarop het taxatierapport is gebaseerd. Hierbij kunt u denken aan zaken als criminaliteit in de buurt, de staat van onderhoud van uw of het getaxeerde huis, het hebben van een garage en bijvoorbeeld de grootte van de tuin. Als u kunt laten zien dat de huizen of het huis waarop uw WOZ waarde is gebaseerd aantoonbaar verschilt van uw woning, dan kunt u in beroep gaan. De gemeente zal dan uiteindelijk bepalen of het bezwaar gegrond is, met als gevolg dat de WOZ waarde voor uw woning opnieuw vastgesteld zal moeten worden. Echter, uw bezwaar kan ook afgewezen worden waardoor de WOZ-waarde gelijk blijft.

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB