WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

Wat is OZB?

OZB staat voor Onroerendezaakbelasting en deze wordt geheven door de gemeente van alle eigenaren van onroerende zaken. Het maakt niet uit of het pand een woning is of niet. Wanneer u als eigenaar gebruik maakt van onroerend goed, betaalt u altijd OZB. Sinds 2006 betalen gebruikers en/of huurders van woningen geen Onroerendezaakbelasting meer. De gebruikersbelasting bestaat nog wel voor gebruikers van bedrijfspanden.

WOZ-waarde en OZB

De WOZ-waarde staat in directe relatie met de OZB. De waarde van de WOZ bepaalt namelijk de hoogte van de OZB. De gemeente bepaalt hoe hoog de Onroerendezaakbelasting is. Dit is een vastgesteld percentage van de WOZ waarde. In tegenstelling tot bij de laatstgenoemde, is het bij de OZB niet mogelijk om in beroep te gaan. Het bedrag dat u aan OZB dient te betalen gaat namelijk automatisch mee omlaag wanneer u succesvol beroep aantekent tegen de WOZ-beschikking.

Woning of niet-woning?

De te betalen OZB verschilt per pand. Het is daarom belangrijk of u een woning of een niet-woning bezit. Er zijn onroerende zaken die niet helemaal in gebruik zijn als woning. Daarvoor heeft de overheid bepaald dat de waarde van het woondeel minimaal 70% moet bedragen van de totale waarde van het pand. Als dit het geval is betaalt u de OZB voor een woning en niet voor een bedrijfspand. Om de waarde van het woondeel te achterhalen, kunt u deze informatie opvragen bij de gemeentelijke belastingdienst. Zij kunnen u een opgave van de waarde van het woondeel verstrekken. Deze waarde is niet alleen belangrijk voor de OZB, maar ook voor het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting.

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB